“அவள் ஒரு மோகினி!” என்று மெழுகு தாளில் மை தொட்டு எழுதியிருந்த கையெழுத்துப் பிரதியின் முதல் வரியைப் படித்த பின்னர்தான் ராவ் மனதுள் துணுக்குறல் பிறந்தது. அந்த பங்களாவின் மேல் தளத்தில் பூட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த ஹென்றியின் அறையிலுள்ள தனிப்பட்ட நூலகத்தில் அந்த கையெழுத்துப் பிரதியினை அவர் தேடிக் கண்டடைந்திருந்தார். நீளமான தாள்களை இரண்டாக வெட்டி எழுதி, நூலினால் தைத்து கனத்த அட்டையால் போர்த்தி ஒட்டி புத்தகவடிவில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஹென்றியின் தனிக் குறிப்புகள் அவை. அந்த கனத்த அட்டையின் வெளியே சிறு காகிதத்தில் ஜே ஹென்றி என ஆங்கிலத்தில் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது.

அதன் முதல் வரியின் கவர்ச்சியே ராவை அதனுளிழுத்தது. ஆனால் அந்த அத்துவான காட்டின் நிசப்த தனிமையில் வாசித்தபோது எழுந்த எச்சரிக்கை உணர்வு அதனை வாசிப்பதிலிருந்து அவரை விலக்கியது.

தொடர்ந்து வாசிக்க…